TRZECI KONGRES KOSMETOLOGICZNY SCIENCE OF COSMETOLOGY

Fancy Text

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

O wydarzeniu

Wiedza poparta badaniami oraz doświadczeniami. 

Kongres Science Of Cosmetology
Czym jest prawdziwa strona kosmetologii? 
Czy kosmetologia jest przyszłością w pracy z problemami skórnymi?
Na przełomie ostatniej dekady Kosmetologia i jej odnogi ewoluowały bardzo mocno. Każdego roku przedstawiane nam są kolejne technologie, badania, aktywne składniki.

Organizatorka

Mam ogromną przyjemność być organizatorką tego kongresu. Jestem w branży od ponad 13 lat i wiem jedno, najważniejszy w Naszym zawodzie jest ciągły rozwój. Na przełomie ostatniej dekady branża kosmetologiczna bardzo się zmieniła więc Nasze myślenie oraz wiedza również powinna być cały czas rozwijana. Dlatego właśnie stworzyłam wydarzenie SCIENCE OF COSMETOLOGY. Na którym skupimy się właśnie na wiedzy popartej badaniami oraz doświadczeniami – Karolina Hauzner.

Weź udział w Kongresie Kosmetologicznym!

Sięgnij po dużą dawkę wiedzy

Bilety studenckie

od 600 zł 

Bilety promocyjne

Od 800 zł

Cena regularna upoważnia do uczestnictwa w dwóch dniach kongresu

Bilety normalne

Od 1000 zł 

Cena za dwa dni kongresu wraz z uroczystą kolacją

Dane do wpłaty 

Dane odbiorcy /organizatora Karolina Hauzner

BNP Paribas 22 1750 0009 0000 0000 3586 8941
Kod SWIFT PPABPLPKXXX
W przypadku przelewów zagranicznych istnieje opcja przelewu poprzez Revolut, w takim przypadku prosimy o wysłanie maila scienceofcosmetology@gmail.com
*Po zakupie nie ma możliwości zwrotu biletów, istnieje możliwość odsprzedania biletów innej osobie we własnym zakresie w takim przypadku prosimy o kontakt.

W przypadku jeśli do zamówienia potrzebna będzie Faktura proszę o podanie danych(kwota będzie zwiększona o VAT):

KIEDY?

26 /27.10.2024

GDZIE?

DE SILVA

WARSZAWA-PIASECZNO

Prelegenci

Patronatem merytorycznym wydarzenia jest
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie 

Misją Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia jest kształcenie oraz profilowanie karier zawodowych studentów poprzez realizację programów studiów uwzględniających potrzeby rozwoju gospodarczego, społecznego oraz kulturowego.
Uczelnia dąży do tego, by tworzone i prowadzone przez nią programy studiów odpowiadały nowoczesnej koncepcji kształcenia zakładającej lepsze dostosowanie oferty edukacyjnej do oczekiwań zewnętrznych i wewnętrznych interesariuszy uczelni.
Nieprzerwany rozwój WSIiZ pozwala na elastyczne dostosowywanie Uczelni do zmieniających się uwarunkowań ekonomicznych, technologicznych, czy też naukowych, stąd też szczególną misją uczelni jest współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym przy określeniu i realizacji jej zadań w oparciu o filozofię Total Quality Management.
Koncepcja kształcenia przyjęta w WSIiZ uwzględnia dynamikę zmian zachodzących w gospodarce wolnorynkowej w Polsce i Europie skutkującą wzrostem zapotrzebowania na kadrę zdolną do wykonywania najbardziej poszukiwanych zawodów. Profil nauczania w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia odniesiony do kilku różnych dziedzin nauki realizuje większą przejrzystość, dostępność i jakość zdobywanych kwalifikacji zgodnie z koncepcją Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Głównym celem koncepcji kształcenia na wszystkich realizowanych w Uczelni kierunkach jest osiągniecie przez absolwenta zakładanych efektów uczenia się w sposób umożliwiający dysponowanie odpowiednią wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi.

Oraz 
Wyższa Szkoła  Zdrowia w Gdańsku  

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku to uczelnia z ponad 23 letnim doświadczeniem, która kształci specjalistów z zakresu dietetyki, kosmetologii, fizjoterapii i zdrowia publicznego, na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Warto podkreślić, że oferta kształcenia Uczelni od semestru zimowego 2022/2023 została wzbogacona o nowy i prestiżowy kierunek studiów I stopnia – PIELĘGNIARSTWO.  Decyzja o utworzeniu studiów podjęta została w oparciu o zauważalne od dawna zapotrzebowanie na pracowników służby zdrowia. Ukończenie studiów na tym kierunku zapewni przyszłym absolwentom uzyskanie stabilnego i perspektywicznego zawodu.  Wieloletnie doświadczenie Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku w kształceniu specjalistów z zakresu nauk o zdrowiu pozwali studentom kierunku pielęgniarstwo zdobywać wiedzę od najlepszych specjalistów w tej dziedzinie oraz realizacji praktyk zawodowych w renomowanych placówkach medycznych. 

Uczelnię wyróżnia innowacyjność działania, ukierunkowanie na rozwój, a także ciągłe dążenie dostosowania oferty do oczekiwań współczesnego rynku pracy. Przewagę konkurencyjną Uczelni stanowi wysoka jakość kształceniaktórą zapewnia  kadra dydaktyczna składająca się z wybitnych specjalistów w tym lekarzy, konsultantów z obszaru nauk o zdrowiu, ekspertów i praktyków oraz profesjonalnie wyposażone pracowanie specjalistyczne. Wyższa Szkoła Zdrowia w  Gdańsku coraz silniej identyfikowana jest jako centrum kształcenia wykwalifikowanych specjalistów z obszaru nauk o zdrowiu. Kluczowym aspektem w realizacji programu studiów jest praktyka. Do tej części nauki Uczelnia przywiązuje szczególną wagę, jako niezbędny element w przyszłej pracy dietetyka, kosmetologa, fizjoterapeuty, specjalisty zdrowia publicznego jak i pielęgniarki oraz pielęgniarza. Dzięki takiemu podejściu absolwenci opuszczając mury Uczelni będą godnie i z pełnym profesjonalizmem kontynuować swoją karierę zawodową i nieść pomoc innym.

Nasi Partnerzy

Bądź na bierząco, zapisz się
do Newslettera!